Thôi anh hãy về!

Lắng nghe và cảm nhận: Thôi anh hãy về!

Cơn gió đầu mùa cuốn theo những ngọt nhạt của tình yêu, từng mênh mông như thác lũ giờ nhạt